Advies sociale inclusie van leerlingen met een beperking

Sociale inclusie betekent dat mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Met het oog op de verdere ontwikkeling van het beleid ‘Passend Onderwijs’ gaat de Onderwijsraad na hoe het onderwijs kan bijdragen aan de sociale inclusie van leerlingen met een beperking, voor nu en voor hun toekomst. In het voorjaar van 2020 brengt de Onderwijsraad advies over dit vraagstuk uit.

EDventure heeft advies ingediend gericht op sociale inclusie van leerlingen met een beperking in het basisonderwijs met specifieke aandacht voor de rol van de leerkracht, teamcultuur, effectieve training en good practices (Driestar Educatief) en daarnaast bieden we voorbeelden sociale inclusie uit de praktijk (BCO Onderwijsadvies).

Dit advies vindt plaats in de context van ‘Passend Onderwijs’. Dit is het overheidsbeleid voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, dat vijf jaar geleden is ingevoerd. In het voorjaar van 2020 maakt de minister van Onderwijs de balans op van het gevoerde beleid. Met zijn advies geeft de raad een richting aan voor de verdere ontwikkeling van dit beleid op de lange termijn.

Advies sociale inclusie van leerlingen met een beperking