Regelluwe scholen

In januari 2016 zijn 46 scholen voor primair en voortgezet onderwijs van start gegaan met het experiment Regelluwe scholen, waar ook Onderwijsontwikkeling Nederland als monitor bij betrokken is. Bij het experiment krijgen scholen met aantoonbaar goede onderwijskwaliteit (Excellente Scholen) de mogelijkheid af te wijken van bepaalde wet- en regelgeving.

Van welke regels mogen scholen afwijken?

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) staan artikelen genoemd waarmee geëxperimenteerd kan worden. Scholen mogen binnen het experiment afwijken van al deze artikelen. Voor basisscholen zijn dit de artikelen 1, 2, 8 tot en met 45a, 47, 48 en 148 van de Wet op het primair onderwijs. Voor vo-scholen zijn dit de artikelen 6a tot en met 41 en 99 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Er kan ook worden afgeweken van onderliggende regelgeving, zoals het Inrichtingsbesluit WVO, het Eindexamenbesluit VO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO en het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO.

Welke onderwerpen raakt dit?

Het betreft dus veel verschillende onderwerpen, zoals uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het onderwijs, de zorg voor zieke leerlingen, onderwijstijd, rapportage over de vorderingen van leerlingen, schoolplan, schoolgids, scheiding bestuur en toezicht, aansluiting bij samenwerkingsverbanden, bekwaamheidseisen (alleen voor het voortgezet onderwijs), toelating, ontwikkelingsperspectief, aansluiting bij de klachtencommissie en tijdelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Voortgang

Nu twee jaar later is een tweede voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van deze rapportage heeft minister Slob besloten dat het experiment op vijf kansrijke thema’s zal worden uitgebreid met een aantal nieuwe scholen. De thema’s waar de nieuwe scholen op kunnen afwijken zijn: het inruilen van onderwijstijd voor ontwikkeltijd, het verminderen van instroommomenten in het po, het vervangen van een theoretisch vak door een praktijkvak op de havo, het afnemen van deelexamens op de eigen school en het afwijken van bevoegdheidseisen in het vo. Voor twee andere afwijkingen, de educatieve keuzedagen (po) en het schoolplan, wordt op dit moment onderzocht hoe deze nu al breed beschikbaar gemaakt kunnen worden voor alle scholen.

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder 1801

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder Onderwijsversterkers

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt Groep

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

Effectieve onderwijsontwikkeling kan niet zonder de expertise van onze branche. Ons werk is maatschappelijk heel relevant!

Henk Wilbers, directeur-bestuurder Cedin

De Rolf Groep

Door samenwerking en partnership maak je het verschil. Daarom sluiten we ons graag aan bij Onderwijsontwikkeling Nederland. - Prince Heyliger, directeur-bestuurder De Rolf groep

InterZin

Met trots zijn wij aangesloten bij Onderwijsontwikkeling Nederland. Wij gaan net als Onderwijsontwikkeling Nederland voor kwaliteit en duurzame interventies in het onderwijs. Door gebundelde krachten kunnen we samen een stap zetten in het versterken van mooi en goed onderwijs. - Jacqueline Sweerts, InterZin

Edutrainers

Samen werken we aan nog beter digitaal onderwijs voor elk kind! - Laura Walters-Goudsmit, Edutrainers

Terugblik bijeenkomst regelluwe scholen 25 maart jl.

Terugblik bijeenkomst regelluwe scholen 25 maart jl.

Maandag 25 maart jl. kwamen de regelluwe scholen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang van het experiment. De bijeenkomst werd gestart met een interactieve sessie over de voortgangsrapportage. Alida Oppers (directeur-generaal Primair en Voortgezet...