Terugblik bijeenkomst regelluwe scholen 25 maart jl.

Maandag 25 maart jl. kwamen de regelluwe scholen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang van het experiment. De bijeenkomst werd gestart met een interactieve sessie over de voortgangsrapportage. Alida Oppers (directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs) ging vervolgens met de scholen in gesprek.

Na de keynote over innovatie in relatie tot kwaliteit van onderwijs door prof. Dr. Jan van Tartwijk (Universiteit Utrecht) gingen de scholen in een world café setting met elkaar in gesprek over diverse thema’s rondom het experiment. In het slotgesprek bleek dat de scholen op dit moment nog veel onduidelijkheid ervaren over wat er gebeurt met de experimenten na 1 januari 2022. Op de deelnemende scholen wordt hard gewerkt om veranderingen voor hun leerlingen in beweging te zetten. Besluitvorming die straks genomen wordt heeft dus nu al effect op de (toekomst van) leerlingen. De deelnemende scholen hebben OCW daarom met klem opgeroepen hier tijdig over te communiceren. Het ministerie van OCW heeft aangegeven de scholen op de hoogte te houden van het besluitvormingsproces.

Het experiment regelluwe scholen is door het Ministerie van OCW in 2016 gestart en loopt tot 2022. EDventure is samen met Oberon en Kohnstamm instituut betrokken bij het experiment.

 

Terugblik bijeenkomst regelluwe scholen 25 maart jl.