Eindexamens achter de rug voor KlasseContact-leerlingen

De eindexamens zijn weer achter de rug. Een opluchting voor alle leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Voor sommige leerlingen verloopt de weg naar het diploma bijzonder moeilijk. Havo-leerlinge Noor en vwo-er David-Jan zijn hier goede voorbeelden van.

Noor zal met veel doorzettingsvermogen en motivatie, en met de ondersteuning van haar vriend Lex, de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) en de KPN Klasgenoot, toch haar middelbare school goed kunnen afsluiten! Lees hier het artikel over Noor.

Ook uit het artikel over David-Jan spreekt een bijzonder groot doorzettingsvermogen, en het belang van zijn vrienden die hem ondersteunden op school en thuis in de aanloop naar zijn examens!

EDventure feliciteert Noor en David-Jan, en natuurlijk hun familie en vrienden van harte!

Over KlasseContact

KlasseContact maakt het voor chronisch of ernstig zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen, mogelijk lessen te volgen in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Zo raken zij minder snel achterop met de lesstof en, net zo belangrijk, blijven zij in contact met klasgenoten. De leerling kan vanachter een laptop thuis of in het ziekenhuis actief deelnemen aan de lessen. In de klas staat een KPN Klasgenoot, waarmee een beeld- en geluidsverbinding kan worden gemaakt tussen de school en de leerling. De KPN Klasgenoot is uitgerust met een 360 gradencamera, zodat de leerling op afstand het gehele klaslokaal kan overzien. Via het touchscreen-beeldscherm is de leerling voor de klas duidelijk in beeld. Met een speciale knop gaat er een lampje branden, zodat de leerkracht weet dat de leerling een vraag heeft. Ondanks alles voelt de leerling zich zo aanwezig in de klas en volgt hij of zij, zo veel als mogelijk, onderwijs, net als zijn of haar klasgenoten.

Eindexamens achter de rug voor KlasseContact-leerlingen