Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 ingewilligd

OCW heeft onlangs bekend gemaakt dat alle aanvragen voor de subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 zijn ingewilligd. Scholen hebben tot 31 augustus 2021 de tijd om uitvoering te geven aan de activiteiten. In opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft EDventure (branchevereniging voor adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp) een expertpool beschikbaar gesteld voor scholen in de GKA-gemeenten.

De experts in deze pool beschikken over veel kennis en ervaring als het gaat om het voorkomen en verkleinen van achterstanden via bewezen effectieve interventies binnen en buiten het reguliere onderwijsprogramma. Scholen kunnen kosteloos worden ondersteund door de expertpool bij de planning en uitvoering van de activiteiten die in de subsidieaanvraag zijn omschreven om de achterstanden van leerlingen in te lopen. De experts staan in nauw met de GKA-regiocoördinatoren en gemeenten en kunnen ook cross-overs maken tussen scholen uit verschillende gemeenten. Scholen kunnen hierdoor van elkaar leren en effectieve interventies kunnen gedeeld worden.

Scholen in GKA-gemeenten Weert, Groningen, Dordrecht, Súdwest-Fryslân, Alkmaar, Medemblik, Lelystad, Deventer en Leiden, zijn reeds gestart met de inzet van experts en hebben dus gebruik gemaakt van dit aanbod.

Ook scholen uit andere GKA-gemeenten kunnen nog gebruik maken van dit aanbod. Waarbij extra aandacht is voor scholen met een positieve achterstandsscore. Via deze link is meer informatie te vinden over de experts en de geboden ondersteuning.

Heeft u als school interesse om een expert in te zetten? Wilt u weten met welke andere scholen in uw gemeente u gezamenlijk aan de slag kan? Dan kunt u een mail sturen naar Gülay Hommes van EDventure: ghommes@onderwijsontwikkeling.nl.

Subsidieregeling inhaal-en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 ingewilligd