Topwetenschappers Prof. John Hattie en Dr. Shirley Clarke in Nederland

Op 7 en 8 november 2019 zijn prof. John Hattie en Shirley Clarke in Nederland tijdens het 6e ‘Leren Zichtbaar Maken In De Klas’ congres in het Spant te Bussum. Prof. John Hattie, gerenommeerd onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland, geeft waardevolle aanwijzingen over hoe leerlingen leren en hoe onder andere leraren hun impact kunnen vergroten.  Hij baseert zich op een omvangrijke database met onderzoeksgegevens van over de hele wereld. De uitkomsten van zijn meta-analyses geven een andere blik op onderwijs, professionele ontwikkeling en opbrengsten. Samen met Dr. Shirley Clarke, voormalig onderwijzer en gastspreker, schreef hij het boek ‘Feedback’. Kijk voor meer informatie op https://www.lerenzichtbaarmaken.nl/congres.

Tijdens het congres zal prof. John Hattie vertellen over zijn onderzoeken en een vertaling naar de praktijk bieden. Over hoe de betrokkenheid bij leerlingen kan worden vergroot, welke rol feedback in het onderwijs heeft en wat een zichtbaar lerende leraar is. Dr. Shirley Clarke zal optreden als gastspreker. De training ‘Leren zichtbaar maken’ wordt steeds groter in Nederland, de afgelopen vijf jaar zijn er al meer dan 2500 deelnemers opgeleid.

Op donderdag 7 november is een trainingsdag en 8 november is een gevarieerde congresdag waarbij deelnemers kunnen kiezen om een route te volgen (Feedback, SOLO, Leren zichtbaar maken in het VO en MBO), of zelf een programma samen te stellen. Dit congres is interessant voor leraren, intern begeleiders, coaches, schoolleiders en bestuurlijk medewerkers in kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en MBO. Het programma, meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op https://www.aanmelder.nl/lerenzichtbaarmaken2019/subscribe

Topwetenschappers Prof. John Hattie en Dr. Shirley Clarke in Nederland