Nationaal Programma Onderwijs

Binnenkort meer over dit thema

Brancheprotocol COVID-19 Onderwijsontwikkeling Nederland aangepast

Brancheprotocol COVID-19 Onderwijsontwikkeling Nederland aangepast

Dit protocol is opgesteld door Onderwijsontwikkeling Nederland, de branchevereniging voor onderwijs en jeugdhulp en biedt een handreiking voor de dienstverlening om op een veilige manier aan het werk te gaan binnen het primair, voortgezet en (middelbaar)...

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het eerste deelonderzoek implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs gepubliceerd.  Dit maakt deel uit van de eerste voortgangsrapportage van het NP Onderwijs. In dit onderzoek wordt...

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs

Van half maart 2020 tot aan de zomer van 2021 konden scholen en instellingen alleen onderwijs geven volgens de toen geldende coronamaatregelen. De Inspectie van het Onderwijs heeft van april t/m juni 2021 een onderzoek gedaan in alle sectoren van het onderwijs naar de...