Nationaal Programma Onderwijs

Binnenkort meer over dit thema

Nationaal Programma Onderwijs verlengd met twee jaar

Nationaal Programma Onderwijs verlengd met twee jaar

Minister Wiersma voor Primair- en Voorgezet Onderwijs heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat hij het Nationaal Programma Onderwijs verlengt met twee jaar. Dit betekent dat scholen de middelen die zij ontvangen voor het schooljaar 2022/2023 ook...

Brancheprotocol COVID-19 Onderwijsontwikkeling Nederland aangepast

Brancheprotocol COVID-19 Onderwijsontwikkeling Nederland aangepast

Dit protocol is opgesteld door Onderwijsontwikkeling Nederland, de branchevereniging voor onderwijs en jeugdhulp en biedt een handreiking voor de dienstverlening om op een veilige manier aan het werk te gaan binnen het primair, voortgezet en (middelbaar)...

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het eerste deelonderzoek implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs funderend onderwijs gepubliceerd.  Dit maakt deel uit van de eerste voortgangsrapportage van het NP Onderwijs. In dit onderzoek wordt...