Lobby en imago

Onderwijsontwikkeling Nederland voert op landelijk en lokaal niveau lobby ter verbetering van de marktpositie van haar leden. Het gaat daarbij om het versterken van netwerkposities bij OCW en andere in toenemende mate belangrijk wordende ministeries en brancheorganisaties in het onderwijs, het bijhouden van ontwikkelingen en het ontwikkelen van visies op belangrijke issues die in het onderwijs spelen.

Het imago van de branche is een permanent aandachtsveld dat in veel activiteiten van Onderwijsontwikkeling Nederland terug te vinden is bijvoorbeeld door de presentatie van haar keurmerk en deelname aan beurzen en congressen. De branchevereniging is vertegenwoordigd in meerdere landelijke netwerken en in veel landelijke overleggen. Onderwijsontwikkeling Nederland kan in deze netwerken direct de belangen behartigen en in een vroeg stadium kansen ontdekken voor haar leden.

 

Samen staan we sterk. Daarom maken we graag deel uit van het landelijk onderscheidend en sterk netwerk van onderwijsontwikkelaars in Nederland.

Peter de Jong, Directeur-bestuurder BCO Onderwijsadvies

Wij werken graag samen met de aangesloten onderwijsadviesbureaus. Wij blijven onze eigen visie uitdragen, maar ervaren een enorme meerwaarde in de samenwerking rond nieuwe producten en het positioneren in het onderwijsveld.

Elard Pijnaken, Directeur-bestuurder BVS Schooladvies 

Aandacht voor cognitief talent vraagt om samenwerking en kennisdeling. Ons lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland is dan ook vanzelfsprekend.

Lineke van Tricht, Directeur Bureau Talent 

Wij vinden het een meerwaarde om onderdeel te zijn van een landelijk dekkend netwerk met gelijkwaardige partners. De gezamenlijke lobby maakt ons als partij sterker in de markt.

Dirk Verweij, Manager Driestar onderwijsadvies

Het lidmaatschap van Onderwijsontwikkeling Nederland biedt de gelegenheid om met elkaar een sterkere vertegenwoordiging te hebben richting landelijke organisaties en platforms. In samenwerking ligt de kracht!

Directie HCO

Onderwijsontwikkeling Nederland is een laagdrempelige branchevereniging met veelal direct beschikbare expertise. De aangesloten leden fungeren voor ons als regionaal en landelijk klankbord en als netwerk om op te trekken in marktgerichte thema's.

John Hoeberichts, Directeur-bestuurder IJsselgroep Educatieve Dienstverlening 

Met Onderwijsontwikkeling Nederland zijn we vanuit diverse achtergronden samen dienstbaar aan onderwijs en jeugdhulp van goede kwaliteit.

Arno Bronkhorst, Raad van Bestuur KOC Diensten

Door samen te werken met andere leden van Onderwijsontwikkeling Nederland kunnen wij ons' impact op leren vergroten en ieder kind nog betere zorg bieden.

Martin van der Meer, Bestuurder OA 

Via Onderwijsontwikkeling Nederland is er de ingang tot de politiek, waardoor we snel kunnen schakelen en samen in kunnen springen op nieuwe kansen.

Irene Harmsen, Bestuurder OBD Noordwest 

Wij vinden het belangrijk om lid te zijn vanwege het kwaliteitskeurmerk en vanwege de kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening van Onderwijsontwikkeling Nederland.

Kirsten Wolfert, Directeur SAD Wassenaar

Samen bundelen wij onze krachten om innovatie, effectiviteit en kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Zo dragen wij bij aan ons doel om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten.

Hermann van Holt, Directeur Sardes 

Alleen kom je ver, samen kom je verder.' Onderwijsontwikkeling Nederland is voor Via Socium de plek om in gezamenlijkheid met de leden optimale kansen te creëren voor Onderwijs, Zorg, Jeugd en professionals die in de sector werkzaam zijn.

Anita Schuiling, Directeur-bestuurder Via Socium Zorg en Onderwijs 

De gezamenlijke lobby en een landelijk dekkend netwerk zijn voor ons belangrijke punten van het lidmaatschap. Ook het samen op de markt zetten van producten en kennis delen zijn pluspunten.

Annemarie Kaptein, Bestuurder Bazalt, HCO, RPCZ (Bazalt Groep) 

CPS gelooft in de kracht van verbinding. Door samen te werken kunnen wij ons nog beter inzetten voor goed onderwijs voor de leerlingen van nu en de samenleving vanmorgen.

Yvonne van den Berg, directeur CPS

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met collega instellingen kunnen we in deze mooie branchevereniging nóg meer betekenen voor het onderwijs.

Als leren je lief is – CED Groep

 

Onderwijsexpertise.nl

Onderwijsexpertise.nl biedt een overzicht van de leden van Onderwijsontwikkeling Nederland (met het Keurmerk Onderwijsadvies), hun experts en hun brede aanbod voor ouders, scholen en (lokale) overheden.

Via de landelijke database kunnen scholen snel en gemakkelijk zoeken in het complete aanbod van alle bij Onderwijsontwikkeling Nederland aangesloten adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Van leerlingzorg, training en coaching tot adviezen, seminars en congressen. Onderwijsontwikkeling Nederland wil met Onderwijsexpertise.nl de vindbaarheid van professionele onderwijsondersteuning verbeteren.

Onderwijsexpertise.nl is een portal dat scholen en schoolbesturen naast een landelijke database van onderwijsadviesaanbod een overzicht biedt van geschikte onderwijsadviseurs. Een toegankelijke zoekmachine leidt bezoekers via heldere selectiecriteria naar de gewenste actuele informatie. Docenten en schoolleiders overzien hierdoor in een oogopslag het aanbod op thema’s zoals passend onderwijs of educatief partnerschap. Binnen de site kan worden doorgeklikt naar profielen van adviseurs en organisaties waardoor er een verbinding ontstaat tussen adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp, experts en aanbod.

Onderwijsinspectie presenteert de Staat van het Onderwijs 2021

Onderwijsinspectie presenteert de Staat van het Onderwijs 2021

Op 14 april publiceerde de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs 2021. De Inspectie doet een dringende oproep voor het structureel verbeteren van het onderwijs. Corona heeft volgens de Inspectie kansenongelijkheid en achterblijvende basisvaardigheden van...

Stappenplan schoolscan Nationaal Programma Onderwijs

Stappenplan schoolscan Nationaal Programma Onderwijs

Het ministerie van OCW publiceerde op 8 april de handreiking waarmee scholen een schoolscan kunnen maken gelanceerd. Op basis van deze schoolscan dienen scholen in mei a.s. te bepalen welke interventies ze willen uitvoeren aan de hand van een keuzemenu. De leden van...

Heropen nú de middelbare scholen

Heropen nú de middelbare scholen

Het gebrek aan perspectief voor leerlingen van de middelbare school en het trage tempo waarin heropening van middelbaar onderwijs wordt overwogen, is funest voor de mentale gezondheid van kinderen. Wij roepen, samen met meer dan 55 organisaties, het kabinet op: benut...