Diensten

KEURMERK ONDERWIJSADVIES

Het keurmerk toont aan dat het adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp voldoet aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies.

BELANGENBEHARTIGING

Onderwijsontwikkeling Nederland komt, zonder direct financieel eigen belang, op voor de belangen van haar leden en het belang van onderwijsadvies en jeugdhulp.

SUBSIDIEPROJECTEN, DETACHERINGEN EN ANDERE VORMEN VAN INHUUR

Regelmatig wordt Onderwijsontwikkeling Nederland gevraagd namens de branche plannen te schrijven op actuele thema’s waarvoor subsidie wordt verleend of detachering/inhuur van personeel uit de branche is gewenst.

VERENIGINGSNETWERK

De vereniging is dé ontmoetingsplek om gezamenlijk beleid te bepalen, cases te delen, kansen te signaleren en met elkaar praten over de ontwikkelingen in de branche en binnen de organisaties.

JURIDISCHE ONDERSTEUNING EN MANTELOVEREENKOMSTEN

Onderwijsontwikkeling Nederland biedt u informatie, handreikingen en modelregelingen op arbeidsvoorwaardelijk, fiscaal en juridisch gebied.

INNOVATIE EN INFORMATIE

Onderwijsontwikkeling Nederland identificeert vroegtijdig trends en beleidsontwikkelingen en informeert haar leden hierover.